o mně


Mgr. Kateřina Březinová - Plchová 

Terapeut akreditovaný Českou asociací pro psychoterapii (ČAP)


Studium:

- Akademické gymnázium Štěpánská, Štěpánská 22, Praha 1

- Státní konzervatoř v Praze, Na rejdišti 1, Praha 1

  Obor: Hudebně-dramatický

- Univerzita Karlova Pedagogická fakulta, Magdalény Rettigové 4, Praha 1

  Obor: ČJ - OV

- Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Hekrova 805, Praha 4

   Obor: Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii


Výcvik:

Psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii vedený v psychodynamickém směru garantovaný PVŠPS a akreditovaný pro zdravotnictví Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně

V letech 2023 - 2026 frekventantka aktuálně probíhajícího Výcviku integrativní párové terapie a partnerského poradenství pořádaného Institutem párové terapie - www.inpat.cz


Supervize:

PaedDr. Michael Chytrý

MUDr. Zuzana Pinďáková


Praxe:

Denní psychoterapeutické sanatorium "Ondřejov" s. r. o., Klánova 300/62, 147 00 Praha 4

Prospe specifická prevence ve školách, Vyšehradská 1376/43, Praha 2, 128 00, Nové Město

Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8

Primární prevence sociálně patologických jevů na ZŠ Uhelný trh 4, Praha 1, lektor Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.

Fokus Praha, Poradenské místo CEDRA, Centrum Karlín, Nekvapilova 625/2, Praha 9


Absolvované odborné semináře:

Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi Mgr. J. Zlámaný, Ph.D.

Tragická triáda logoterapie Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

Osobní existenciální analýza Doc. PhDr. K. Balcar, CSc.

Transakční analýza PhDr. J. Libra

Sen v jungovské psychoterapii PhDr. L. Běťák

Relaxace - autogenní trénink Mgr. Lenka Procházková

Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Mgr. J. Zlámaný


Zaměření praxe:

individuální psychoterapie

personální poradenství

párové poradenství

facilitace konfliktních vztahových situací

terapie využívající prvků divadelní tvorby


Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku
Evidenční číslo ŽL: 0693433l
Úřad městské části Praha 10
IČ 06934331 
Nejsem plátcem DPH
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!